ارسال به دوستان
کد خبر : 72933
تاریخ انتشار : 4/14/2015 1:29:47 PM

تشرف به اسلام

براي تشرف به اسلام درخواست فرم هاي مخصوص الزامي است. اين فرم همراه با يك جزوه ( به زبان آلماني و يا انگليسي ) كه كلياتي از اصول عقايد يك مسلمان در آن بحث شده است ، ارسال ميگردد. در فرم از متقاضيان تشرف به اسلام خواسته شده است تا حد اقل در دوصفحه ، خلاصه اي از برداشت و نظر شان را راجع به اسلام و نيز جزوه ارسالي نوشته و همراه با تكميل فرم مخصوص و دوقطعه عكس به آدرس مركز اسلامي هامبورگ برگشت دهند. اين مدارك پس وصول مورد بررسي قرار گرفته و بدين شكل كارت تشرف به اسلام براي تازه واردين به اسلام صادر مي شود. در مواردي كه متقاضيان اطلاعات بيشتري را راجع به اسلام خواهان باشند ، زمينه ارتباط مستمر آنان با مركز فراهم گرديده و بر حسب نياز و علاقه آنان ، كتاب و جزوه پيرامون موضوعات مختلف ديني و اسلامي ارسال مي گردد.
فرم تشرف به اسلام


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :