مراسم با شکوه نمازجمعه این هفته هامبورگ  22.11.2013به امامت حضرت آیت الله دکتر رمضانی با حضور پر شور مسلمانان از ملیت های مختلف برگزار گردید.
 
امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ در خطبه های نماز جمعه این هفته در ادامه سلسله مباحث اسلام و صلح و امنيتافزودند: اسلام زماني كه از صلح و امنيت سخن به ميان مي‌آورد، آن را محدود به توقّف و یا نبود جنگ در میان انسان ها نمی­ داند. بلکه دایره صلح و امنیت در اسلام بسیار گسترده است و هر آنچه مي‌تواند صلح و آشتي و امنیت را به وجود آورد در بر مي‌گيرد. همچنین بسيار روشن است كه امنيت فردی و اجتماعی و نیز صلح داخلی و خارجی از نيازهاي مهم و اوّلي هر فرد و جامعه‌اي است. البته امروزه در جوامع بشري برخی شعار لزوم برقراری امنیت را سر مي‌دهند، اما آنچه در مقام عمل انجام می دهند، با آنچه گفته شده، متفاوت است.
 
ایشان در بخش دیگری از خطبه های نماز با اشاره به وضعیت نابسامان جنگ زدگان سوری اظهار داشتند: متاسفانه امروزه در برخی از کشورهای دنیا شاهد جنگ و خونریزی و کشته شدن مردم بی گناه هستیم؛ مانند آنچه در سوریه و افغانستان اتفاق افتاده است. همچنین اقداماتی که اخیراً از سوی برخی از افراطیون در لبنان انجام گرفته و منجر به شهادت عدّه ای از مسلمانان از جمله رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شده است، بسیار تأسف بار است. به نظر می رسد امروزه نیاز به امنیت از هر جهت در جوامع بشری بیشتر شده است و همه باید تلاش کنند که امنیت واقعی را در همه جا به عنوان یک نیاز اولیه فراهم نمایند.