برای تشرف به اسلام ضروری است متقاضی جزوه Grundsätze des Islam كه كلياتی از اصول عقايد يك مسلمان در آن ارائه شده است را به دقت مطالعه نماید. سپس با تعیین وقتی در مرکز اسلامی هامبورگ شخصاً حضور پیدا کند و فرم مربوطه را تکمیل نموده و مدارک زیر را ارائه دهد:

۱- تکمیل فرم
۲- نوشتن خلاصه ای از برداشت و نظر متقاضی راجع به اسلام در یک صفحه A4
۳- کپی Ausweis (ارائه اصل آن در جلسه حضوری ضروری است.)
۴- دو قطعه عکس 3×4

كارت تشرف به اسلام برای تازه مشرفین به اسلام تنها در صورت حضور فرد متقاضی و ارائه مدارک فوق صادر می گردد. 

در مواردی كه متقاضيان اطلاعات بيشتری را راجع به اسلام نیاز داشته باشند، زمينه ارتباط مستمر آنان با مركز فراهم گرديده و بر حسب نياز و علاقه آنان، كتاب و جزوه های گوناگون پيرامون موضوعات مختلف دينی و اسلامی ارائه می گردد.

تلفن جهت تعیین وقت: 22948622-040

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment