بسم الله الرحمن الرحیم

 

قال رسول الله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
 

در ایام میلاد پیامبر نور و رحمت، اخلاق و معنویت، هر روز اخبار غم انگیز از گوشه و کنار جهان ما را غرق اندوه می کند. هر زمان که امید بهبود شرایط می رود و آرزوی صلح و دوستی میان انسانها به عنوان یک خواست عمومی جهانی مطرح میگردد، بازهم خبری ناگوار جان همه را میآزارد و اندوهگین مینماید.

اهانت به مقدسات دینی میلیاردها مسلمان، بیحرمتی نسبت به رسول اکرم و قرآن کریم، از دست دادن اعضای خانواده، دوستان و عزیزان در اثر بلایای طبیعی یا ترور و جنایت در فرانسه، ترکیه، افغانستان، وین، تمامی انسانها مخصوصا مسلمانان را در امواج غم و اندوه فرو برده است.

ما مسلمانان معتقدیم باید به پیروی از پیامبر اعظم الهی، حامل عشق و رحمت خداوند باشیم، رنج دیگران را رنج خود بدانیم و در مصیبتهای آنان احساس مشارکت داشته باشیم. ما پیرو پیامبری هستیم که زشتی عمل دشنام دهندگان و آزارهای آنان را، با منطق قوی، اخلاق نیکو، و احسان و محبت متقابل پاسخ میداد، به عیادت آنان میرفت و آنان را در برابر وجدان انسانی خویش شرمنده میساخت.

از خدای بزرگ میخواهم به تمامی افراد بشر، قدرت درک احساسات دیگران را بدهد، تا به مقدسات انسانهای دیگر احترام گذاشته و نسبت به آن بیحرمتی نکنند، و نیز به همه انسانها قدرت کنترل عواطف جریحه دار شده خود را بدهد، تا با روشهای قانونی و انسانی از آئین و مقدسات خود دفاع و حمایت نمایند.

مدیر و امام مرکز اسلامی هامبورگ

دکتر محمد هادی مفتح

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment