🌺سلام بر شعبان و اعیادش،
🌸سلام بر حسین و عباسش،
🌺سلام بر سجاد و سجودش،
🌸سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment