سخنرانی و مداحی ماه صفر 1346

سخنرانیهای حجت الاسلام والمسلمین عالی  صفر 1436 شب اول آیت الله دکتر رمضانی شب دوم 13.12.2014 شب سوم 14.12.2014  شب چهارم 15.12.2014 شب پنجم 16.12.2014 شب ششم 17.12.2014 شب هفتم 18.12.2014 شب هشتم 19.12.2014 شب نهم 20.12.2014 21.12.2014 22.12.2014مداحی جناب آقای حاج مجید شعبانی  صفر 1436 شب اول 12.12.2014 شب دوم 13.12.2014 شب سوم 14.12.2014…