ظرفیت ثبت نام اعتکاف درمرکز اسلامی هامبورگ تکمیل شد.

باسمه تعالی اطَلاعیه به اطَلاع کلیه متقاضیان شرکت در مراسم معنوی و روحانی اعتکاف می­رساند با توجه به استقبال و درخواست گسترده خواهران و برادران مؤمن و خداجو از سراسر اروپا جهت شرکت در مراسم اعتکاف امسال، از آنجا که ظرفیت شبستان مسجد امام علی علیه السلام جهت اعتکاف شرعی حدود 120 نفر می باشد،…