مرکزاسلامي انگليس: هفدهمين گردهم آيي ساليانه روحانيون و مبلغين بريتانيا

روحانيون ، مبلغين ، ائمه جماعات و روساي مراکز اسلامي و مساجد بريتانيا ، در روز شنبه ۲۲ مارس ۲۰۱۴ و در آغازين روزهاي تحويل سال نو خورشيدي ۱۳۹۳، بمنظور شرکت در مراسم توديع حجت الاسلام والمسلمين عبدالحسين معزي و معارفه حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد علي شمالي، هفدهمين نشست ساليانه خود را در مرکز…

مرکز اسلامی امام علی ع وين: مراسم تجديد دوستی ها و پيوندها

تجديد دوستی ها و پيوندها همزمان با آغاز سال ۱۳۹۳ هجری شمسی در مرکز اسلامی امام علی ع وين  يا مقلب القلوب و الابصار ، يا مدبر اليل و النهار ، يا محول الحال و الحوال ، خول حالنا الی احسن الحال  در نخستين ساعات روز جمعه اول فروردين ۱۳۹۳، هم آهنگ با آغاز سال…

مرکز اسلامی امام علی (ع) وين: مراسم تجديد دوستی ها و پيوندها

تجديد دوستی ها و پيوندها همزمان با آغاز سال ۱۳۹۳ هجری شمسی در مرکز اسلامی امام علی (ع) وين  يا مقلب القلوب و الابصار ، يا مدبر اليل و النهار ، يا محول الحال و الحوال ، خول حالنا الی احسن الحال  در نخستين ساعات روز جمعه اول فروردين ۱۳۹۳، هم آهنگ با آغاز سال…